SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Har du senaste utgåvan av
Elinstallationsreglerna?

Hur arbetar ditt företag idag, hur säkerställer ni att alla anställda har rätt kompetens och att ni följer elsäkerhetslagen? För att följa lagar och föreskrifter och utföra säkra elinstallationer som inte skadar någon eller orsakar annan elskada är det enklaste sättet att följa Elinstallationsreglerna från SEK Svensk Elstandard.

Har du den senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna? I den finns uppdateringar om bland annat förenklad skyddsutjämning till huvudjordningsskenan och elinstallationer för solceller. Tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna innehåller även ett nytt avsnitt om laddning av elfordon, regler för medicinska utrymmen och rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer.

Säkerställ kompetensen hos dina medarbetare! Köp SEK Handbok 444!

I Elinstallationsreglerna hittar du grundläggande regler för en säker elinstallation

Samtidigt som tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna, svensk standard
SS 436 40 00 gavs ut 2017, kom också en ny utgåva av SEK Handbok 444. Den består av Elinstallationsreglerna och kommentarer markerade med gröna ramar som fördjupar och förklarar standardens texter.

Elinstallationsreglerna baseras på både europeisk och internationell standard och har ett mindre antal tillägg av svensk standard.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of