SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Om SEK Svensk Elstandard

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Jobba hos oss

SEK Svensk Elstandard är en av Sveriges tre självständiga och jämställda standardiseringsorganisationer. SEK är utsedd av regeringen att fastställa standarder inom det elektrotekniska området i Sverige. Vi är en ideell organisation som drivs helt utan vinstintresse.

Vi är en arbetsgivare med gott renommé och har ett aktat namn i branschen. Vår organisation är platt med korta beslutsvägar, på kansliet i Kista är vi 15 medarbetare.

I de flesta fall är elektroteknisk standardisering ett internationellt samarbete.

SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission, och samarbetet med IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet.

För att tillvarata svenska intressen, stärka svensk konkurrenskraft internationellt, och öka svenskt inflytande i IEC, är vårt mål att engagera så många svenska företag och organisationer som möjligt i standardiseringsarbetet, både på ledningsnivå och i det tekniska arbetet.

Vill du vara med att utveckla och utöka svenskt inflytande
inom den elektrotekniska standardiseringen?

Just nu söker vi inte några nya medarbetare.

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of