SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

För studenter

För dig som studerar teknik på universitet, högskola eller gymnasium borde användning av standarder vara en självklar del i studierna. SEK Svensk Elstandard har därför student- och skolrabatter på standarder och andra SEK-publikationer.

Du är sällan på ett längre avstånd än en meter eller några från teknisk apparat som är konstruerad enligt standarder från SEK. Det är allt från elektroniska komponenter, bildskärmar och belysningsarmaturer till elcentraler, ställverk och krafttransformatorer.

Standarder är tekniska dokument som överenskommits mellan tekniska experter från hela världen och definierar de delar av tekniken som tillverkare eller entreprenörer bör uppfylla. Detta främst på grund av att standarderna definierar grundläggande funktioner för användarens säkerhet samt prestanda hos komponenter, elapparater, anläggningar och installationer. Standarderna definierar också elektriska produkter så att de ska kunna fungera tillsammans, oavsett vilken vem som tillverkat dem.

De flesta standarder tas fram internationellt och är anpassade för att fungera i världens alla länder. Av den anledningen tar också SEK fram handböcker som hjälper användaren att tillämpa standarder i Sverige.

Är du student och behöver använda standarder från SEK eller någon av våra SEK Handböcker? Kontakta oss så ser vi till att du får den rabatt du ska ha i vår SEK Shop.

Krister Elfgren

SEK Svensk Elstandard

Försäljningsansvarig

08-444 14 07

krister.elfgren@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of