SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

CENELEC
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, som har sitt huvudkontor i Bryssel är en sammanslutning av europeiska nationalkommittéer av IEC. Syftet är att harmonisera nationella standarder inom elområdet och verka för att tekniska handelshinder undanröjs. Arbetet baseras i största möjliga utsträckning på internationella standarder utarbetade inom IEC.

SEKs medverkan i det europeiska samarbetet i CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, där SEK också är svensk nationalkommitté, syftar i första hand till att fastställa internationell standard från IEC som europeisk standard och uppnå en likformig tillämpning av IEC-standarderna i de olika europeiska länderna. Arbete med rent europeiska standarder bedrivs i regel endast om det saknas ett intresse på internationell nivå.

CENELEC

CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of