SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Smart industri
Industri 4.0

Arbetet är igång inom smart industri. Ökande digitalisering, snabbare kommunikationer och ett större systemtänkande ger nya möjligheter för industrin i framtiden, med bättre och effektivare verktyg för ett lönsamt företagande. Det fulla utnyttjandet förutsätter att industrin samlas kring gemensamma tekniska regler inom området.

Vilka tekniska överenskommelser behövs för att utveckla digitaliseringen av svensk industri? Av Din industri? Vilka standarder saknas? Vilka känner du inte till?

Er medverkan i standardiseringsarbetet kan göra skillnad för ditt företags framtid där affärsnyttan sätts i fokus med ökad digitalisering, ökad interoperabilitet och bättre systemstrukturer.

Anslaget är brett och berör flera värdekedjor: material- och energiförsörjning, produktlivscykel, fabrikslivscykel, underhåll, inköp, affärsprocess, personal, redovisning, med mera. Standardiseringsarbetet är ett internationellt samarbete, med experter från många olika länder, och internationella standarder kommer allt mer spela en avgörande roll.

En central spelplan är IEC, the International Electrotechnical Commission, där svensk industris deltagande sker genom SEK Svensk Elstandard. Internationella standarder från IEC antas också som euroepisk standard och fastställs som svensk standard av SEK.

Att delta i standardiseringen ger bättre möjligheter att möta framtiden: ni är med och utformar den, ni får insyn i den senaste tekniken som används inom branschen och ni vet i god tid vad som specificeras i de nya standarderna.

Framförallt är den tekniska kommittén IEC TC 65 ett nav i sammanhanget, med ett brett spektrum av projekt för att stödja framtida industri. Till exempel för datautbyte i industrier och för integrering av processtyrning och affärssystem. Andra handlar bland annat om industriell IT-säkerhet och livscykelhantering i anläggningar.

Delta i standardiseringsarbetet

Bli_deltagare_SEK_puff

Var med och påverka framtidens elektrotekniska lösningar.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of