SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

IEC
International Electrotechnical Commission

Internationellt bedrivs standardiseringsarbetet inom det elektrotekniska området av IEC, International Electrotechnical Commission. Grunden för IEC utgörs av nationella kommittéer, SEK är svensk nationalkommitté. IECs huvudkontor ligger i Genève i Schweiz.

IEC bildades 1906 och 1946 träffades ett samarbetsavtal mellan IEC och ISO (International Organization for Standardization) som har ansvar för standardisering inom andra ämnesområden. Sedan 1990 följer IEC och ISO gemensamma regler för arbetet med och utformningen av internationell standard.

SEKs tekniska kommittéer är organiserade så att de överensstämmer med kommittéerna inom IEC.


Standardiseringsarbetet inom IEC

Det tekniska standardiseringsarbetet är organiserat i teknikområden och för varje område finns en ansvarig teknisk kommitté (TC) som inom sig kan ha olika underkommittéer (SC). För arbetet inom en TC och dess SCn ansvarar en ordförande tillsammans med den nationalkommitté som åtagit sig sekretariatet. En TC/SC kan tillsätta arbetsgrupper för beredning av förslag. Dessutom finns i flesta TC/SC en grupp som ansvarar för underhåll av befintliga standard.

När de förslag som arbetats fram av en TC/SC efter remissbehandling godkänts av nationalkommittéerna görs de tillgängliga i form av Standard, Technical Specification, Technical Report eller Guide. Nationalkommittéerna ska därefter att i största möjliga utsträckning basera sina nationella standarder på IEC-resultaten.

IEC

IEC, International Electrotechnical Commission

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of